کتابخانه

پیوند به کتابخانه های دیگر

ردیف نام كتابخانه سایت كتابخانه
1 مجلس شورای اسلامی http://www.ical.ir
2 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران http://www.nlai.ir/
3 مركز دایره المعارف بزرگ اسلامی http://cgie.org.ir/fa/page/aboutlibrary
4 پژوهشگاه علوم انسانی و مطلعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir/library/fa
5 كتابخانه و موزه ملی ملك http://www.malekmuseum.org
6 كتابخانه و مركز اسناد آستان قدس رضوی https://library.razavi.ir
7 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران http://www.irandoc.ac.ir/library/library.html
8 فرهنگستان هنر http://speciallibrary.honar.ac.ir/index.aspx?pageid=493&newsview=333
9 وزارت امور خارجه http://www.lpis.ir/
10 كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران https://historylib.com
11 مركز تحقیقات سیاست علمی كشور www.nrisp.ac.ir
12 پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات https://www.ricac.ac.ir/page/55
13 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی http://lib.oerp.ir
ردیف نام كتابخانه سایت كتابخانه
1 كتابخانه دانشگاه شهید بهشتی http://lib.sbu.ac.ir/
2 كتابخانه دانشگاه تهران https://library.ut.ac.ir/
3 كتابخانه دانشگاه تربیت مدرس https://www.modares.ac.ir/?siteid=18&pageid=5046&owner=5046
4 كتابخانه دانشگاه امام صادق http://saed.isu.ac.ir/site/biblio/
5 كتابخانه شهید چمران اهواز http://lib.scu.ac.ir/
6 كتابخانه دانشگاه شیراز http://shirazu.ac.ir/centlib/
7 كتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد http://library.um.ac.ir
8 كتابخانه دانشگاه هنر http://library.art.ac.ir
9 كتابخانه دانشگاه شهید باهنر كرمان http://centlib.fa.uk.ac.ir
10 كتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان https://www.usb.ac.ir/Lib
11 دانشگاه الزهرا http://centrallib.alzahra.ac.ir
12 كتابخانه دانشگاه كردستان https://uok.ac.ir/fa/vice-chancelleries/research/library.aspx
13 كتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی https://library.atu.ac.ir/
14 دانشگاه خلیج فارس بوشهر https://lib.pgu.ac.ir/
15 كتابخانه دانشگاه بیرجند https://birjand.ac.ir/lib/fa
16 كتابخانه دانشگاه مازندران http://clib.umz.ac.ir
17 كتابخانه دانشگاه گلستان https://gu.ac.ir/library/HomePage
18 كتابخانه دانشگاه بوعلی سینا همدان http://home.basu.ac.ir/~lib
19 كتابخانه دانشگاه اصفهان http://library.ui.ac.ir/
20 كتابخانه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری https://library.motahari.ac.ir/faces/home.jspx
ردیف نام كتابخانه سایت كتابخانه وضعیت اشتراك و دسترسی
1 پایگاه اطلاعات نشریات كشور (magiran) https://www.magiran.com/ اشتراك كتابخانه
2 پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) www.noormags.com اشتراک کتابخانه
3 پایگاه مقالات همایش‌ها و کنفرانس‌های داخل کشور (civilica) https://civilica.com اشتراک کتابخانه
4 پرتال جامع علوم انسانی www.ensani.ir رایگان
5 پایگاه مقالات مجلات علمی و پژوهشی داخل کشور (SID) www.sid.ir رایگان
6 پایگاه اطلاع‌رسانی كتابخانه‌های ایران www.lib.ir رایگان
7 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc.gov.ir رایگان
8 مجلات دسترسی آزاد www.doaj.org رایگان
  • امکان دسترسی و دانلود مقالات از پایگاه‌های مورد اشتراک کتابخانه از طریق IP های بنیاد برای کاربران فراهم است.
  • در صورت هرگونه پرسش با ایمیل Library@iranology.ir در ارتباط باشید.